Naša priča

INPIRIO

Inpirio je stari naziv iz južnih dijelova Hrvatske, s korijenom u sjevernovenetskom, koji u svom osnovnom značenju opisuje osobu koja je vječiti borac, neumorni ratnik koji neće pokleknuti niti prihvatiti poraz, koji će iznova nastaviti borbu sve dok se konačni cilj ne postigne i namjera ne ostvari.

NAUTILUS

Nautilus je fascinantni školjkaš iz obitelji glavonožaca Nautilidae. Spiralan u svom obliku sastoji se od niza sve većih komora u kojima živi sve dok taj prostor ne preraste. Zatim povećava svoj oklop dodavanjem nove komore pogodne za slijedeće razdoblje svog života. Spiralni oblik sugerira da može rasti zauvijek, nikakva "završna" komora nije predviđena. Nautilus zapravo predstavlja savršenu sliku neprekidne evolucije. Za postizanje nove faze rasta i mi moramo razmišljati "izvan okvira" u ostvarenju novih i sveobuhvatnih vizija.