Prijenos i distribucija

Sastavni djelovi naše ekspertize su konzalting, dizajn, inženjering, nadzor i izgradnja u slijedećim područjima distribucije energije:

 • Distribucijske linije
 • Transmisijske linije
 • Podzemni kablovi
 • Međupostaje
 • Vanjska rasklopna postrojenja

Usluge u distribuciji

 • Nadzemne i podzemne distribucijske linije do 35 KV
 • Podzemni kablovi
 • Konzalting, dizajn, inženjering, nadzor i izgradnja
 • Inspekcija i održavanje
 • Obnova i hitni popravci
 • Ispitivanje i puštanje u pogon
 • Iskustvo u urbanom, suburbanom i ruralnom okruženju

Usluge u transmisiji

 • Nadzemne i podzemne transmisijske linije
 • Podzemni kablovi
 • Konzalting, dizajn, inženjering, nadzor i izgradnja
 • Izgradnja pristupnih cesta i svih građevinskih radova za OHTL
 • Montaža i podizanje čeličnih tornjeva
 • Nizanje vodiča, uzemljenje i OPGW
 • Inspekcija i održavanje
 • Ispitivanje, puštanje u pogon i pokretanje

Usluge za međupostaje

 • Konzalting, dizajn, inženjering, nadzor i izgradnja
 • Raščišćavanje i priprema mjesta
 • Izgradnja temelja i svi građevinski radovi vezano uz izgradnju međupostaja
 • Instaliranje opreme
 • Modifikacije i nadogradnja međupostaja
 • Inspekcijske usluge
 • Održavanje, obnova i hitni popravci
 • Ispitivanje i puštanje u pogon