Upravljanje kvalitetom

„Kvaliteta nikad nije slučajnost; ona je uvijek rezultat inteligentnog napora" To je ideja u koju mi u INPIRIU iskreno vjerujemo i živimo u skladu s njom.

Visoka kakvoća INPIRIO-vih proizvoda je rezultat stroge kontrole kvalitete tijekom svih faza proizvodnje. Naš pristup osiguranja kvalitete temelji se na našem vlastitom znanju, velikom iskustvu i kontinuiranom investiranju u nove tehnologije i obuku zaposlenika.

Kao rezultat toga mnoge velike kompanije na tržištu proizvodnje energije širom svijeta prepoznaju INPIRIO kao pouzdanog dobavljača za dijelove i komponente plinskih turbina.

Da bi se osigurala najviša kvaliteta, završna kontrola obavlja se kako interno tako putem neovisnih stručnjaka za ispitivanje i inspekciju i provodi se u skladu s međunarodnim standardima te dodatno prema specifičnim zahtjevima klijenata.

Vrste ispitivanja koje se obavljaju

Dimenzijska kontrola

  • 3D optičko mjerenje s peciznošću od 2 µm
  • Ručna mjerenja visoke preciznosti (točnost do 10 µm)

Ispitivanje nedestruktivnim testovima (NDT)

  • Ispitivanje penetrantima
  • Vizualni pregled
  • Radiografsko ispitivanje
  • Ultrazvučno ispitivanje
  • Replika test

Destruktivna ispitivanja

  • Kemijskog sastava materijala
  • Mehaničkih svojstava materijala
  • Mikrostrukture materijala